آن زمان که دشمن به جانمان حمله کرد،شهداماراشرمنده کردند...!

نکنداین روزها که دشمن به نانمان حمله کرده،شرمنده شهدا شویم.نثارروح شهداصلوات


+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 6:27 |
 

زن و مرد به واسطه نیازهای مختلف جسمی و عاطفی به هم دل مي بندند و با هم زندگی مشترك را آغاز می كنند به اميد اينكه هميشه بتوانند از عشق ومحبت يكديگر سيراب شوند و فارغ از رنج تنهايي مأمن و پناهي براي ابراز عشق و بيان هم دلي بيابند، ودر نهايت از  كنار هم بودن به آرامش و لذت برسند.

از آنجا كه مردان به دلایل مختلفی همچون ساختار مغزی و جسمی و نوع فعالیتهایی كه بر عهده نسل مرد قرار داده شده و شرایط اجتماعی و فرهنگی ، پس از سیراب شدن از نیازهای مختلف عاطفی و غریزی به دیگر فعالیتهای روزمره خود مشغول می شوندو رابطه احساسی و عاطفیشان كم رنگ می گردد،و به سراغ وظيفه اصلي كه همانا كار و موقعيت هاي اجتماعي مي روند و تا دوره بعدي نياز خود،همسر يا زن مورد علاقه خويش را به فراموشي مي سپارند،و توقع دارند فرياد شكوه و شكايت زنان بلند نشود چراكه، اين كاركرد براي روحيات و تمايلات مردانه بسيار طبيعي و عادي است.اما اگر يك مرد بخواهد به شكلي زندگي كند كه، در كنار خواسته ها و تمايلات خود،خواسته و نياز زن مورد علاقه خود را در نظر بگيرد لازم است،يك سري مهارتها و تواناييهايي را كسب كند و به موضوعاتي توجه نمايد كه نتيجه اين توجهات جلب رضايت زنان با احساس،معقول ووظيفه شناس است.

گاه مردان ادعا مي كنند كه پس از يك روز كاري، و پس از رنجها و سختي هايي كه در طول روز متحمل شدند، حق دارند، پس از وارد شدن به خانه،وقتي را به خود اختصاص دهند و در اين زمان به تفريح و استراحت شخصي مشغول شوندو زن مورد علاقه آنها اجازه ندارد از او بخواهد ساعت هاي حضور در خانه را با هم تقسيم كنند،چرا كه مردان خود وظيفه خويش را به خوبي مي دانند و در زمان مقتضي همه عشق و محبت خود را به يكباره نثار او مي كنند.بيشتر مردان هم عقيده دارند كه بعد از چند بار مقاومت مي توانند همه احساسات زنانه را تغيير دهند و برنامه اي پيش روي او بگذارند تا همه عشق و نياز خود را در يك موقع مقرر از مرد دريافت كند.

اين طرز برخورد و خلقيات بيشتر از سوي مرداني است كه جنس زن را به خوبي نشناخته اند و تصور مي كنند،همه احساسات و عواطف زنانه، با يك همبستري و يك هم آغوشي برآورده شده و زنان تا نوبت بعدي هم آغوشي، هيچ نياز عاطفي ديگري ندارند.اما بر عكس براي زنان اين نوع هم آغوشي، تبادل عشق و احساسات نيست بلكه بسياري از زنان اين نوع همبستري بي مقدمه را، يك نوع تجاوز محسوب مي كنند چرا كه براي زنان عشق و محبتي معنا دار است كه هميشه جاري و پيوسته باشد و تنها رنگ و بوي جنسي نداشته باشد.

  مردانی كه اهل تلاش و كوشش هستند خود را غرق كار و فعالیت می كنند ، این فعالیت به قدری آنها را سرگرم میكند كه كمتر فرصت می كنند به زندگی مشترك بینیشند و نیازهای عاطفی و روحی همسر خود را مد نظر قرار دهند.دسته دیگری از مردان كه فرصت فراغت بیشتری دارند بعد از تشكیل زندگی مشترك  گاه و بیگاه یاد دوران مجردی را زنده كرده  و این اوقات را با دوستان سپری می كنند یا به رفتار و كارهایی مراجعه میكنند كه این نوع رفتار برای آنها در زمان تجرد آرامش بدنبال داشته است.اما مشكل اصلی از آنجا آغاز میشود كه  گاه این سر گرمی ها یا كار و فعالیت، مردان را كاملا به خود مشغول می سازد.مردان هم تصور می كنند همین كه گاه و بیگاه در كنار همسر خود قرار می گیرند تا نیاز غریزی خود را رفع كنندبرای زن هم همین توجه و حمایت كافی است.مردان اغلب با دوستان خود هم دردو دل كرده و زنان را موجودات زیاده خواه ، پر توقع و كنترل گر معرفی می كنند و یكدیگر را تشویق می كنند كه نباید اسیر این زیاده خواهی های زنان شد. وبهتر است از آنها فاصله گرفت تا از این راه به كنترل در آیند! البته فرهنگ غلط اجتماعی هم به این امر دامن می زند و مردان تصور می كنند اگر به نیازهای زن توجه كنند، زنان بر آنها چيره خواهند شد.

اما همین كه زنان وارد زندگی مشترك می شوند بر آورده شدن نیازهای عاطفی و غریزی در آنها باعث می شود تا به زندگی و مردی كه هستی خود را به پای او ریخته اند عشق بورزند.هر چه زمان می گذرد زن به همسر خود بیشتر وابسته می شود و دوست دارد برای تداوم این عشق و محبت از مرد مورد علاقه خود تضمین دریافت كند. مردان با برآورده شدن نیازهای مختلف فرصت می یابند تا به وظایف اصلی خود مانند كار و فعالیتهای اجتماعی فكر كنند كه افراط و زیاده روی در كار موجب جدا شدن فكر و اندیشه آنان و بدنبال آن دور شدن فیزیكی از همسر خویش می شود.

اما در زنان، برآورده شدن نیازهای مختلف، همسو با احساسات و ساختار فكری آنها می باشد و آنان با سیراب شدن از عشق و محبت بیشتر به همسر و زندگی خود دلبسته می شوند. شكاف بین زن و مرد در خانواده هایی كه روابط اصولی و منطقی بین زن و مرد حاكم نباشد در زمان بچه دار شدن، به اوج خود می رسد. و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد این شكاف عمیق تر می گردد.

زنان با كمال ناباوری شاهد تلخ ترین تجربه خود می شوند .و همین تشویش و اضطراب ناشی از دور شدن مرد باعث رفتارهایی از آنان می شود كه مردان تصور میكنند زنان موجودات پر توقع و زیاده خواه هستند.زنان تصور می كنند كه مردان با پرداختن به كار و فعالیت های مختلف از انها دور می شوند و مردان هم تصور می كنند همین كه در حد رفع نیاز خود به زن نزدیك می شوند كانون عشق و احساس او را سیراب می سازند.زنان برای كانون توجه شدن تلاش می كنند.گاه رفتار آنها پر خاشگر می شود و گاه همچون مادر‏, همسر خود را مورد توجه قرار میدهند.آنها همه راهها را امتحان می كنند تا همسرشان آنگونه كه آنان دوست دارند رفتار كند.اما هنگامی كه از تلاش خود نتیجه ای دریافت نكردند مأیوس و ناامید می شوند.دسته ای از این زنان در سایه این ناامیدی و  و احساس نا امني، خود را به فعالیت های مختلف سرگرم می كنند و دسته ای دیگر دچار روان پریشی و افسردگی می شوند. در چنین زمانی اغلب مردان همسر خود را زنی می یابند كه از همه جنبه های زندگی دل زده شده  و نه تنها كوچكترین تلاشی برای  بهبود زندگی ندارد بلكه  این افسردگی همچون بختك بر زندگی آنها سایه افكنده است. این وضعیت برای مردان توجیهی است تا بیشتر به كار و فعالیت بپردازندیا از راههای گوناگون خود را سرگرم كنند.در این مقطع مردانی كه با غیر از همسر خود رابطه برقرار می كنند از چنین زنان بیگانه بسیار راضی و خوشنود می شوند چون این زنان بطور مقطعی از آنان انتظار دارند و هم اینكه چنین زنانی بيشتر به خاطر نیاز مادی خود با دیگران رابطه برقرار می كنند.و این زبانی است كه برای چنین مردانی، قابل فهم تر از احساس زنانه است.بعضی  مردان متمول هنگامی كه از همسر خود فاصله می گیرند سعی می كنند، فاصله  ميان خود و همسرشان را با پول و امكانات مادی فراوان پر كنند .اگر چه بسیاری از این زنان به شدت به سمت مدگرایی و خرید های گوناگون رو می آورند، اما به هر حال همین زنان هم در وجود خود، خلاء عاطفی و رواني را حس می كنند.به همین خاطر این افراد به دلیل عقده های روانی كه در درون خود می ریزند كاملا نا آرام و شكننده هستند.دسته ای از زنان هم به هنگام سرخوردگی از همسر خود به شدت به مسائل مذهبی , عبادت و راز و نیاز رو می آورند و از این راه آرامش را به خود تلقین می كنند.از آنجایی كه اغلب دینكاران نالیدن‏, گریه و اشك وآه را ترويج می كنند برای چنین افرادی مذهب و مراسم مذهبی پایگاهی است تا بار عقده های درونی خود را سبك كنند.

اغلب زنان توقعات سخت و غیر معقولی ندارند بلكه مردان به واسطه تفاوت های مغزی و فرهنگي نمی توانند این نیازها را در راس برنامه خود قرار دهند يا نگرانند اگر به خواسته هاي عاطفي زنان توجه نشان دهند، آنها پر توقع بار بيايند، يا از ارزش مردانگي آنها كاسته شود.اما اين نوع مردان بايد توجه داشته باشند كه مهر ومحبت و مورد توجه بودن، حق طبيعي يك زن است،و محروم كردن او از اين حق طبيعي موجب عصيان و سركشي او يا موجب افسردگي يا بيماريش مي شود.بسياري از زنان چون از اين حق طبيعي محروم مي شوند سعي مي كنند اختيار همه زندگي را دردست بگيرند تا از اين راه كمبودهاي خود را جبران كنند.در صورتي كه مردان ماهر و با درايت باشند از راه محبت به موقع، حتي زنان سلطه جو را هم به زنان مسئوليت پذير تبديل مي كنند.اينكه پيوسته توصيه مي شود مردان نبايد خود را اسير خواسته هاي زنانه كنند،اين نيست كه مردان بايد زنان را از حق مسلمشان محروم كنند بلكه به اين معني است كه هر انسان عاقلي موظف است در زندگي خود جانب اعتدال را رعايت كند و چنان خود را فرمانبر همسر (يا فرد ديگر)قرار ندهد كه لجام زندگي او از هم گسسته شود و از نظر اجتماعي ارزش خود را از دست بدهد.مسلم است اگر زني مايل است در زندگي بيش از حد معقول و معمول هزينه كند،يا توقعات او به شكلي است كه نظام خانواده را به كلي ويران مي سازد بايد در مقابل خواسته هاي چنين افرادي مقابله كرد و هرگز ارزش هاي اخلاقي و تفكر خردگرايانه را نبايد فداي هيچ فردي نمود.

نظام رابطه يك زن و مرد هم مانند يك سيستم شراكت مالي است كه هر دوطرف مقابل سرمايه و تجربه خويش را وارد كاري مشترك كرده اند، تا در مقابل اين تعامل نتيجه  يا سودي را  دريافت كنند،حال اگر شما بخواهيد حقوق شريك مالي خود را ناديده بگيريد او عكس العمل نشان مي دهد و به هر ترتيب در مقابل تماميت خواهي و بي توجهي شما واكنش نشان مي دهد و در نهايت اگر به اين نتيجه رسيد كه شما حق و حقوق او را رعايت نمي كنيد تصميم به جدائي از شما را مي گيرد.برعكس شما هم نمي توانيد حق و حقوق خود را به شريك مالي خود ببخشيد يا سياست هاي مالي غلط او را به نحوي اجرا كنيد كه سرانجام اين شركت منجر به ورشكستگي شود.نظام خانواده و رابطه زن و مرد هم به همين شكل است و زن و مرد از راه ادامه اين ارتباط تصميم دارند تا نيازهاي عاطفي،رواني و جنسي خويش را برآورده كنند و اگر قرار باشد طرف مقابل حق و حقوق آنها را نا ديده بگيرد،آنها از اين نوع رابطه يا زندگي سرخورده مي شوند.

راه كار

زنان فهيم و با درايت عنوان مي كنند كه ما مي دانيم كه كار و تلاش و رسيدن به موقعيت هاي برتر اجتماعي در رأس هدف ها و تمايلات مردان است و ما انتظار نداريم مردان اين هدف اصلي زندگي خود را فداي ما كنند اما ما دوست داريم اين كار و فعاليت اجتماعي به نحوي برنامه ريزي شود كه مردان فرصت داشته باشند بخشي از زندگي شبانه روزي خود را  معطوف ما كنند.ما اگر احساس كنيم مرد موردعلاقمان در كنار كار و فعاليت خود به ياد ماست و اين توجه را حتي با يك تلفن زدن نشان مي دهد،براي ما كافي است تا از او انرژي كافي دريافت كنيم،وحس كنيم كه عشق و محبت او نسبت به ما مستتر و مداوم است.

از سوي ديگر ما نياز داريم تا مرد مورد علاقمان پس از فراغت از كار و فعاليت اجتماعي پس از اينكه در كنارمان قرار گرفت ساعتي را بطور واقعي به ما اختصاص دهد.نه اينكه تلويزيون تماش كند و يا روزنامه و كتاب بخواند و وانمود نمايد كه مشغول شنيدن حرف هاي ما است. او اگر بخواهد در اين ساعت كه در كنار ماست به كارهاي روزانه خود بينيشد، ما زود متوجه مي شويم و احساس مي كنيم كار روزانه خود را بر ما ترجيح مي دهد.ما دوست داريم مردان اين بيعت و اين قراداد با هم بودن را بطور دائم تمديد كنند و عشق و محبت خود را بر زبان جاري كنند.براي ما كلمه "عزيزم دوستت دارم" مانند اكسيژن هوا ضروري و حيات بخش است .ما از دنياي مرموز و اسرار آميز مردان بيزاريم،ما دوست داريم مردان ما را به خلوت فكري خود راه دهند و افكار،رؤياها و آرزوهاي خود را شفاف و بي پرده براي ما بازگو كنند.ما نمي خواهيم آنها همه وقت خود را به ما اختصاص دهند اما از سوي ديگر انتظار داريم كار و فعاليت و دل مشغولي آنها آنقدر به درازا نكشد كه ما را به كلي فراموش كنند تا جايي كه وقتي با ما هستند هم، به امور ديگر خود فكر كنند.

ما دوست داريم وقتي خود را در اختيار مرد مورد علاقه خود قرار دهيم كه، از او، عشق و محبت مستمر و مداوم دريافت كرده باشيم،او به ما بها بدهد، برايمان ارزش قائل باشد و به ما بفهماند كه، تنها براي رفع نياز جنسي خود در كنار ما قرار نمي گيرد و اين كار او در تداوم عشق و محبتي است كه به ما دارد، بنابراين ما از او امنيت،صميميت و وفاداري دريافت مي كنيم و از اين راه به اوج لذت مي رسيم.اما زماني كه احساس مي كنيم او تنها موقع نياز جنسي خود،مي خواهد به ما نزديك شود، او را يك بيگانه به تصوير در مي آوريم كه تنها قصد سوء استفاده از ما را دارد، در حالي كه هيچ ارزشي براي ما قائل نيست، پس طبيعي است كه او عشق و محبت خود را در راه ديگري به مصرف مي رساند،در اين موقع حس بدي در ما بيدار مي شود، احساس نا امني، وحسي كه ما را وا مي دارد او را مورد باز خواست قرار دهيم.

ما زنان مانند شما مردان كه در كار خود جدي و داراي برنامه ريزي هستيد در كار عشقبازي خود چندان جدي و خشك و با برنامه نيستيم،ما اهل ناز كردنيم و شما بايد ناز ما را بخريد. اين نيست كه وقتي به عشق ورزي و ابراز احساسات نياز داريم، به طور سيستماتيك از شما بخواهيم به ما محبت كنيد.هنگامي كه لب به گله و شكايت باز مي كنيم،دنيا بر روي سر شما مردان خراب نشود كه دنبال راه چاره باشيد و مدام در گوش ما زمزمه مي كنيد كه راهكار چنين و چنان است،كافي است در آن لحظه، ما را بغل كنيد دستي بر سر و صورتمان بكشيد و با ما اظهار عشق و علاقه كنيد تا همه اين گله و شكايت ها به عشق و دل دادگي مبدل شود.در حقيقت گاهي يك راه جلب توجه ما غُر زدن است،ما غر مي زنيم تا شما ما را نوازش كنيد، ناز ما را بكشيد و ما را مورد توجه خود قرار دهيد.

ما كار سختي از شما نمي خواهم كه از مطرح كردن خواسته هايمان دلخور شديد،ما قصد كنترل دائمي شما را نداريم،ما پر توقع و زياده خواه نيستم،شما مردان تصور نكنيد اگر به ما عشق و محبت ورزيديد ما لجام گسيخته و غير قابل كنترل مي شويم .بر عكس عشق و محبت ما را رامتر وآرامتر مي كند سطح توقعات ما را پايين مي آورد، و خيالمان از جانب شما راحت مي شود، كه عشقي كه حق ما بود به ديگري نثار نمي كنيد.شايد هم از اينكه نياز به عشق ما مداوم است مضطرب شديد؟در نگاه اول براي شما مردان كمي بعيد است كه بتوانيد يك بار اضافي همچون يك عشق و محبت دائمي را با خود حمل كنيد اما همينكه اين عشق در وجود شما لانه كرد و آن را به صورت ملكه ذهني خود در آورديد،خيلي زود در مي يابيد كه همين عشق يك آرامش بدون وصف به شما هديه مي كند كه همين عشق مي تواند شما را در مقابل بسياري از آسيب ها بيمه كند.

آنچه ما را خشنود و سرزنده نگه مي دارد عبارت است از اينكه ما از جانب شما مردان احساس تعهد و وفاداري و پايبندي كنيم،گاهي از ما تمجيد،تعريف و تحسين كنيد و از به زبان آوردن جمله"عزيزم دوستت دارم" كوتاهي نكنيد، ما را به خلوتگاه ذهن خود راه دهيد و از آنچه در ذهن مي گذرانيد ما را مطلع كنيد،هرگز آدم مرموز و اسرار آميز به نظر نياييد، با ما مكالمه و ارتباط داشته باشيد و به حرف هايمان خوب گوش فرا دهيدهنگامي كه با ما رابطه برقرار مي كنيد ما احساس امنيت و آسودگي خاطر مي كنيم.براي ما در زندگي اهميت قائل باشيد و براي اجراي برنامه هاي زندگي نظر ما را هم جويا شويد،در زندگي گفتار و رفتاري داشته باشيد كه ما به ثبات قدم شما و قابل اعتماد بودنتان تكيه كنيم.در طول شبانه روز، فارغ از هر فكر متفرقه، ساعتي از وقت خود را به ما اختصاص دهيد.

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت 6:24 |
http://www.itegfiles.ir/useralbums/morteza1346-165832483/1.jpg
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 11:30 |

واقعا جای بسی تأسف است که شاهدیم اکثر مدعیان ریاست جمهوری از هر سخن عوام پسندانه ای برای دستیابی به صندلی پاستور استفاده می نمایند.حتی گاهی چنان اظهارات متناقضی را مطرح می کنند که مخاطب به شک می افتد که آن ها خود نمی دانند یا فکر می کنند مردم نمی فهمند! یکی از حوزه هایی که مورد بحث فراوان است حوزه سیاست خارجی می باشد. این دوستان کاندیدا که ظاهرا احساس تکلیف نیز کرده اند می گویند ایران منزوی شده است و جهان با ایران قهر است! باید از آنان پرسید اگر به گفته ی شما صحیح است پس (به عنوان یک نمونه) حضور سران ۱۲۰ کشور جهان و روسای سازمان های بین المللی در نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران و ریاست ایران بر این جنبش را چگونه ارزیابی می کنید؟! ضمنا ایران با کشورهای زیادی که عضو جنبش عدم تعد نیستند نیز روابط دوستانه ای دارد.

شاید منظور کاندیداهای عزیز از همه جهان، آمریکا و اسرائیل و انگلیس و چند کشور غربی استعمارگر دیگر است. بالافرض محال اگر جهان همین چند کشور هم باشد که ما با آنان ارتباط نداریم ؛ سوال این است که شما چگونه می خواهید این ارتباط را برقرار کنید؟ آن ها دلیل عداوت و فشارهای سیاسی اقتصادی خود را انرژی هسته ای ذکر کرده اند.البته همین انرژی هسته ای و حقوق بشر و عدم پایبندی به قطعنامه های شورای امنیت نیز خود بهانه ی دشمنی است.آن ها با ماهیت اسلام و جمهوری اسلامی مشکل دارند.اما باز هم فرض محال را در نظر می گیریم یعنی  آن ها واقعا با انرژی هسته ای ما مشکل دارند. حال راه حل شما چیست؟! آیا می خواهید مانند دوران اصلاحات همه چیز را تعلیق کنید که آن ها دوستمان داشته باشند و با ما دوست باشند؟! باج بدهیم که به ما لبخند بزنند؟! این سیاست با کجای منطق اسلام و قرآن انطباق دارد؟ اصلا این سیاست با منطق غیرت همگونی دارد؟!

کاندیداهای عزیز!

اولا سیاست کلی خارجی ما را اماممان خامنه ای تعیین می کند نه شما ؛ ثانیا دلایل مشکلات اقتصادی ما فقط تحریم نیست. البته تحریم شاید ۲۰ درصد تأثیر داشته باشد اما دلیل اصلی این مشکلات و گرانی ها بی کفایتی برخی مسئولین و عدم برخورد قاطع با دلال ها و مفاسد اقتصادی است ؛ ثالثا اگر تمام مشکلات ما ناشی از تحریم ها باشد(حرفی که دشمن می خواهد به ما تحمیل کند!) مکتب امام حسین(علیه السلام) به ما آموخته حتی اگر آب هم نباشد نباید دست از اعتقاداتمان برداریم و همین منطق هم عامل پیروزی ها ما تا به امروز بوده است (کما اینکه به عنوان مثال دشمن معترف است که حل بسیاری از بحران های بین المللی مانند بحران سوریه بدون حضور ایران ممکن نیست) و این جایگاه مدیون منطق استقامت و پایبندی به اعتقاداتمان است و به قول شهید بزرگوار آوینی :

“آنچه که به ما چنین قدرتی بخشیده این است که ما برخلاف همه دنیا تابع اعتقاداتمان هستیم نه اقتصادمان”

و در نهایت اینکه تمام کاندیداها باید بدانند که:” وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لاَ النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ” و اینکه یگانه راه پیروزی استقامت است پس شایسته و بایسته است که کاندیدا ها نگویند روابط بین المللی را بهبود می بخشیم.روابط ما در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و به قول دکتر سعید جلیلی امروز ما در پشت خیمه های دشمن قرار داریم نه در شعب ابی طالب!

حال نمی دانم باید ناراحت باشیم که در بین این ۸ نفر که اتفاقا همه مدعی اند به خاطر احساس تکلیف در صحنه حاضر شده اند این فقط سعید جلیلی است که به منطق “فاستقم کما امرت”  معتقد و پایبند است یا خوشحال باشیم و شکرگزار که لااقل سعید جلیلی به این منطق پایبند مانده است.راستی اگر او نمی آمد چه می کردیم؟!

منبع: قرار گاه سایبری سفیران نور

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 11:52 |
ظاهراً انگشتر امام موسی کاظم(ع) پس از شهادت به فرزند بزرگوار ایشان امام علی‌بن موسی الرضا(ع) می‌رسد؛ ‌انگشتری که بر نگین آن عبارت «حسبی الله» با نقشی از گل و هلالی بر بالای آن حک شده بود.

به گزارش  وبگاه شمس طوس، در دست‌کردن انگشتری یکی از زینت‌های رایج است و در روایات اسلامی برای هر یک از انگشترهای نگین‌دار خواصی ذکر شده است. این موضوع در سیره ائمه معصومین علیهم السلام نیز دیده می‌شود که البته یکی از آموزه غیر مستقیم عقیدتی و سیاسی آن انفاس نورانی به شمار می‌رود، به عنوان نمونه در کتاب کافی (جلد ۶ صفحه ۴۷۴) آمده است: نقش نگین امام سجاد علیه‌السلام «خزی و شقی قاتل الحسین بن علی» (قاتل حسین بن علی ذلیل و شقی است) بوده است.

 

13920314000187_PhotoL

 

در کتاب‌های حدیثی، برای امام موسی کاظم(ع) که در سالروز شهادت آن امام بزرگوار قرار داریم، چند نقش نگین مختلف ذکر شده است. مرحوم علامه سید محسن امین در این باره می‌نویسد: شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار االرضا و نیز در کتاب روایت کرده است: نقش انگشتر ابوالحسن موسی‌بن جعفر(ع) عبارت قرآنی «حسبی الله» (بخش از آیه ۱۲۹ سوره توبه به معنای «خدا مرا بس است») بوده است.

ظاهراً این انگشتر پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) به فرزند بزرگوار ایشان امام علی‌بن موسی الرضا(ع) می‌رسد؛ ‌انگشتری که بر نگین آن عبارت «حسبی الله» با نقشی از گل و هلالی بر بالای آن حک شده بود. چنانچه حسین‌بن خالد نیز می‌گوید: حضرت رضا(ع) کف دست مبارکش را باز کرد و انگشتر پدر بزرگوارش در دستش بود و نقش‏ «حسبى الله»‏ را به من نمایاند. (صدوق‏، عیون أخبار الرضا، آقا نجفى اصفهانى، شیخ محمد تقى‏، ج ‏۲، ص ۲۹۴)

یکی دیگر از نقوشی که برای نگین انگشتری امام کاظم(ع) ذکر شده، «الملک لله وحده» است. این موضوع در کتاب‌های فصول المهمه و بحارالانوار ذکر شده است.

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 11:10 |
بسمه تعالی

ما به کسی رای می دهیم

1- عادل باشد

2- ولایتی باشد

3- عارف باشد

4- جلیل القدر باشد

5- روحانی ومعنوی باشد

6- راضی به رضای خدا باشد

7- بدون غرض ومرض باشد

8- به صنعت قالی بافی وارد باشد

http://khabareghtesadi.com/files/fa/news/1392/3/3/23628_890.jpeg

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 11:37 |

آمریکا شیطان بزرگ

تارهای عنکبوت فتنه شروع به تنیدن کرد


سایت WND ادعا کرد:حمایت آمریکا و عربستان از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی/ سند


طبق اخبار اعلام شده آمریکا و عربستان یکی ازکاندیده های ریاست جمهوری راتائیدشده ونشده شروع به تبلیغ از او کرده است.

کلام دانشجویان با بصیرت این دانشگاه و دیگر دانشگاه ها به آمریکا و دیگر سرد مداران فتنه این است که حنا تون دیگه پیش مارنگ ندارد.دستتون دیگه روشده است

یک سخن دیگر به کاندیدادهای تائید شده یا نشده  این است که آدم هیچ وقت با طناب پوسیده ای که زمانی کروبی وموسوی که از اسطوره های انقلاب بودند و توسط همین طناب به قعر تاریخ رها شدند چنگ نمی زنه.

حرف آخر: دشمنان ایران بدانند که هنوز بسیجیان (که به فرموده امام (ره)"بسیج لشگرمخلص خداست")وسربازان امام زمان عج الله در ایران  هستند که بدون هیچ چشم داشتی ازدولت به وظایف دینی خودعمل می کنند چراکه آنهاکارمندان خدا هستند و از خدا دستمزدشان را می گیرند همانطور که پیامبر (صلی الله علیه وآله) گرفتند.

و تا آنها هستند به حول وقوه الهی آرزوی به دست آوردن ایران را به گور می برند. آنها معتقدهستند این کشورباید تحویل صاحب اصلی آن  منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان(ارواحنا روحی فدا)داده شود.

ان شاءالله


+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 12:22 |

«چهل گناه زبان»

حضرت رسول فرمودند: بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبان است.

بیشترین گناهان فرزندان آدم زبان اوست.

هرکه مردم از زبان او بترسند از اهل جهنم است.

هرکس زبان خویش را حفظ کند به همه قرآن و سخنان من عمل کرده است.

1- خبری را ندانسته گفتن

2- عیب جویی از دیگران

3- مسخره کردن

4- تهمت زدن

5- فاش کردن اسرار مردم

6- رنجاندن مؤمن

7- سرزنش بیجا

8- دروغ گفتن

9- وعده دروغ

10- قسم دروغ

11- شهادت ناحق

12- تحریف مسائل دینی

13- حکم ناحق

14- لعنت کردن مردم

15- طعنه زدن

16- دل شکستن

17- امر به منکر

18- نهی از معروف

19- بد خلقی

20- تصدیق کفر

21- غیبت کردن

22- شایعه پراکنی

23- به نام بد صدا زدن

24- تملق و چاپلوسی

25- با مکر و حیله سخن گفتن

26- مزاح زیاد

27- زخم زبان زدن

28- آبروریزی

29- کبر در گفتار

30- ادای صدای کسی را در آوردن

31- بدعت در دین

32- اظهار بخل و حسد

33- بد زبانی در معاشرت

34- خشونت در گفتار

35- فحش و ناسزا گفتن

36- سخن چینی کردن

37- نا امید کردن

38- شوخی با نامحرم

39- ریا در گفتار

40- فریاد زدن بیجا

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:38 |

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/15/270768_731.jpg

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:36 |
حضرت موسى بن جعفر(علیهماالسلام) روایت شده است كه:

 هر كس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، 

آتش جهنم یك سال، از او دور شود 

و هر كس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می گردد.

یاحق


+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:1 |

 

یه برنامه آقای قرائتی دیدم که یه حرف جالبی زد گفت چرا تعداد نماز خوان های راهنمایی بیش از دبیرستان است؟؟

چرا با ایمانا ی دبیرستان بیش از دانشگاه است!! ؟؟

چرا هرچه بچه هامون از نظر تحصیلات می رن بالا از نظر دینی میان پایین!! ؟؟

یکی از دلایلشو یکی از بچه های پیش دانشگاهی که هم داره خودشوبرای کنکور آماده می کنه وهم برای امتحانات پیش دانشگاهی (ومقام اول کلاسشونه)برام توضیح داد منم برای شما می گم که شماهم بدونید

خانم (م- ف) اینطوری می گه:عجب ضد حالیه  این کنکور!

بچه های 18-19 ساله ی بیچاره به جای اینکه از دوره ی نوجونیشون در جهت پیدا کردن اهداف معنوی وپیداکردن شخصیت خود در بهترین سال های زندگیشون باشن ، خودشون رو زندانی یه انبار کتاب وجزوه می کنن (حالا از رفتن به کلاسهای کنکور می گذریم)!!ویادشون می ره دنیا فانیه وبرای این به این دنیا اومده که اون دنیاشو آباد کنه و...

تازه قوانین جدیدی براشون بالاجبار برای قبولی در کنکور در خانواده مصوب می شه از جمله این قوانین:نباید صله ارحام به جا بیارن، میگن بچه بشین درستوبخون کنکور داری!کلی میزنن توذوق بچه ونتیجه اش چی میشه؟درست حدس زدین...! یه بچه منزوی وپرخاشگر باچاشنی اختلالات روانی !!

آخه یکی نیست بیاد بگه این کنکور رو چرا اینقدر غول کردین؟؟؟

بیچاره بچه ها!!!

همین که سال دوم دبیرستان میشن،استرس کنکور ولشون نمیکنه!وروحشون رو مث خوره تحت تاثیر استرس واضطراب  قرار می ده،وهم از نظرجسمی وهم روحی به مرورزمان بیمار می کنه

حالا تا اینجا رو بی خیال!

اصلا میگیم واسه ورود به دانشگاه باید یه آزمونی و یه رقابتی باشه قبول!!

بچه ی بیچاره روز آزمون اسم خودشم یادش نمیاد چه برسه به اینکه یادش بیاد مثلا "همه ی تاژکداران جانور مانند تولید مثل جنسی دارن یا اکثرا؟؟؟" یه کم انصاف داشته باشین! همه واکثرادر این سوال چه معنی می ده؟؟

اینقدر سوالای کنکور رو حفظی و طوطی وار نیارین!مهم اینه دانش آموز اصل مطلب رو فهمیده باشه،نه اینکه برخی و بعضی و همه وهیچکدام!!! در گزینه ها استفاده کنید.

لطفا سکانداران انقلاب را اینگونه برای ورود به دانشگاهها درگیر سوالات اکثرا، هیچکدام ،همه ، نکنید سوالات را مفهومی کنید

 

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 6:40 |

به نقل ازخبر آزاد: خداوند صراحتاً توسل به پيامبر اكرم(ص) را امر فرموده و از طرف ديگر پيامبران، اولياء الهی و شهدا حيات ابدی دارند و نزد خداوند، جاودانه زنده‌اند، لذا توسل بر اوليای الهی جايز و عملی منطبق بر نصّ صريح قرآن است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 5:45 |

تاریخ زتکرارخویش گریان است                   بانوح بگوکه نوبت طوفان است

ازمرقدحجربن عدی فهمیدم!                      ازچیست مزارفاطمه (س)پنهان است

( موضوع:نبش قبرحجربن عدی)

در سال 323هـ.ق متوکل عباسی بر تخت نشست، او که نفرت شدیدی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت، بنابراین چهار مرتبه اقدام به تخریب قبر حضرت ابی عبدالله امام حسین علیه السلام نمود: أ) اولین بار: در سال 233هـ.ق بسبب شرکت کردن یکی از کنیزان ترانه سرای خود در زیارت شعبان و رفتن او به کربلا، به عمر بن فرج رخجی دستور داد آنچه را مأمون عباسی ساخته است را تخریب کند و قبر امام حسین علیه السلام را محو ساخته و زمین آن را شخم زنند، او هنگامیکه آنجا رسید دستور داد تا قبرها را شخم زنند و قبر امام حسین علیه السلام را شخم نزد، سپس دوستداران اهل بیت علیهم السلام با وجود آزار و اذیت اقدام به بازسازی حرم مطهر و ساختن خانه هایی در اطراف آن کردند. ب) دومین بار: در سال 136هـ.ق متوکل عباسی اقدام به تخریب ضریح مطهر و ملحقات حرم مطهر و کشت و زرع در زمین آنجا و تخریب خانه های اطراف کرد، سپس از زیارت آنجا و دیگر عتبات عالیات جلوگیری کرد و زائران را تهدید به مجازات های سخت نمود، و بین مردم جار زد: هر که را بعد از سه روز در کنار قبر ببینیم دستگیر کرده و به غل و زنجیر می کشیم. سماوی در ابیاتی به این حادثه اشاره کرده و سروده است:   ثم تناهى جعفر بالمخر           والحرث للارض ونـــــبث القبر لمأتين وثلاثين وســـت           إذ فوض الأمر إلى علق وست   (سپس جعفر محدودیت ایجاد کرد و زمین را شخم زد و قبر را تخریب نمود؛ در سال 236 و کار را به بازداشت مردم رساند)   و امر تخریب را به مردی یهودی به نام ابراهیم دیزج سپرد، و او را به سمت کربلای معلی روانه ساخت تا قبر امام حسین علیه السلام را محو نماید.(1)، و دیزج بنابر دستور متوکل تنها به تخریب قبر شریف بسنده نکرد بلکه تمام خانه های شهر کربلا را ویران ساخت و آنجا را به صحرایی تبدیل نمود و شهر را زیر آب برد، اما هنگامیکه به قبر رسید کسی جرأت جلو رفتن نداشت، لذا او گروهی از یهودیان را جمع کرد و قبر مطهر را با خاک یکسان نمود و زیر آب برد، سپس با گذاشتن نگهبانان در راههای ورودی دستور داد هر زائری را در مسیر یافتند دستگیر کرده یا وی را کشته یا به شدت تنبیه کنند (2) همچنین متوکل مجازات زائرین امام حسین علیه السلام را برای بار اول بریدن دست، و بار دوم بریدن پا تعیین کرد(3). ابو علی عماری می گوید: با ابراهیم دیزج ملاقات کردم و از او جزئیات حادثه را پرسیدم، او گفت: به همراه غلامان مخصوصم آنجا رفتم، و قبر را کندم، و بدن حسین بن علی علیه السلام را در حفره ای جدید یافتم که از او بوی مشک به مشام می رسید، حفره و بدن حسین را همانگونه رها کردم و دستور دادم تا روی آن را با خاک بپوشانند و روی آن آب ریختم، و دستور دادم تا با گاو آنجا را شخم بزنند ولی گاوها پای به آنجا نگذاشتند و هرگاه به آنجا می رسیدند برمی گشتند، پس به غلامانم گفتم به خدا قسم اگر کسی سخنی از این ماجرا به زبان آورد او را خواهم کشت (4) سماوی این حادثه را به شکل کامل ذکر می کند و می گوید:   ثم حرثنا الأرض لكن البقر       تأتي إلى ذاك المــــــقام وتذر وكلما تضرب للـــــــــكراب       تقهقرت تمـشي على الأعقاب ثم مخرنا الـماء فوق القبر       فحار عنه واقفاً لا يجري (5)   (سپس زمین شخم زدیم ولی گاوها انجا نزدیک می شدند و بازمیگشتند؛ و هر چه به انها شلاق می زدیم عقب نشینی می کردند و جلو نمی رفتند؛ سپس آب را روانه قبر کردیم ولی آب نیز اطراف قبر ایستاد و پیشروی نکرد)   و به نظر می رسد که دوستداران اهل بیت علیهم السلام قبر مطهر را اینگونه به حال خود رها نکرده و با وجود فشارهای حکومت آن را بازسازی کردند. ج) بار سوم: در سال 237هـ.ق هنگامیکه به متوکل خبر رسید که اهل سواد در سرزمین نینوی برای زیارت بارگاه پاک امام حسین علیه السلام گردهم می آیند و در آنجا جمعیت فراوانی جمع می شود، به یکی از سرداران خود به نام هارون معری دستور داد به همراه وزیر و ابراهیم دیزج و دیگر افراد قبر مطهر را تخریب کرده و آنجا را شخم زده و قبر امام حسین علیه السلام را محو نموده و از رفتن مردم به زیارت و تجمع در آنجا ممانعت ورزند؛ آنها نیز چنین کردند.(6) یکی از محققان می گوید:متوکل این بار نتوانست مانند دفعات پیشین موفق به تخریب مرقد مطهر شود، و علت آن فشار افکار عمومی و مقاومت شدید مردم محلی در برابر سربازان بود.(7) در سال 240هـ.ق أشنانی که یکی از دوستدارن اهل بیت علیهم السلام بود مخفیانه به همراهی یکی از عطاران به زیارت امام حسین علیه السلام شتافت، هنگامیکه به موضع قبر رسیدند با وجود چاله های فراوان و شخم خوردن زمین به دنبال قبر مطهر گشت و آن را به گونه ای که صندوقچه روی قبر از جایش کنده شده و در کناری سوخته است یافت، پس آب را به آنجا سرازیر کردند تا جایی که آب دور قبر مطهر جمع شده و زمین فروکش نمود و خندقی دور آن به وجود آمد، و پس از اتمام زیارت خود علامتهای واضحی دور قبر مطهر قرار دادند. و أشنانی وضعیت امنی آن زمان را اینگونه گزارش می کند: برای زیارت خارج شدیم در حالیکه در روز مخفی می شدیم و شبها حرکت می کردیم تا به نزدیکیهای غاضریه رسیدیم، و از انجا نصف شب حرکت کردیم و از بین دو سربازی که خواب بودند گذشتیم و خود را به موضع قبر رساندیم، و چون قبر مطهر بر ما مخفی بود شروع به بوییدن موضع آن کردیم ... الخ.(9). د) بار چهارم: در سال 247هـ.ق بار دیگر به متوکل خبر رسید که مردم و اهل سواد و کوفه دوباره به سمت کربلا برای زیارت بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام روانه شده اند و جمعیت فراوانی بدین منظور گردهم آمده و کاروان بزرگی به راه افتاده است، او نیز سپاه بزرگی به همراه یکی از سرلشگرانش به سمت آنها گسیل ساخت و دستور داد بین مردم به بیزاری از زائران قبرمطهر امام علیه السلام جار بزنند، و یکبار دیگر نبش قبر کرد و زمین آنجا را شخم زد، و مردم را از رفتن به زیارت بازداشت، و به تعقیب خاندان أبی طالب و شیعیان پرداخت و تعداد بیشماری از آنان را به قتل رساند.(10) چهارمین اقدام متوکل برای تخریب قبر مطهر امام حسین علیه السلام مصادف بود با زیارت نیمه شعبان، همان زمانی که افراد زیادی مشتاقانه برای زیارت در کربلا حضور بعمل می آورند. (11). این مرتبه نیز امر تخریب توسط ابراهیم دیزج انجام گرفت، او می گوید: متوکل به من دستور داد تا به سمت نینوی و قبر حسین روانه شوم، و آنجا را با خاک یکسان کرده آثار آن را محو نمایم، شبانگاهان همراه کارگرانی بیل و کلنگ بدست آنجا رسیدم، به غلامان و همراهیانم دستور دادم تا با کارگران قبر را ویران کنند و زمینش را شخم زنند، و از شدت خستگی دراز کشیدم و خوابیدم، یک مرتبه غوغایی بپاشد و صداهای بلندی به گوش رسید، و سربازانم مرا بیدار کردند، سراسیمه بیدار شدم و گفتم: چه شده است؟ گفتند: اتفاق عجیبی افتاده است! گفتم: چه اتفاقی؟ گفتند: در موضع قبر گروهی مانع رسیدن ما به قبر شدند و ما را با تیر هدف قرار می دهند. پس با آنها بدانجا رفتم تا از موضوع با خبر شوم، همانگونه بود که برایم تعریف کردند، و آن شب اولین شب از شبهای بیض -اعتکاف- بود، دستور دادم آنها را با نیزه هدف قرار دهند، و وقتی به آنها نیزه زدند نیزه ها به سمت پرتاب کننده بر می گشت و به او اصابت کرده او را درجا می کشت، بسیار ترسیدم و گریستم و تب لرز مرا گرفت، و همان لحظه از قبر دور شدم و خود را از ترس اینکه متوکل مرا بسبب عدم اجرای کامل دستوارتش بکشد در گوشه ای پنهان کردم (12). جنایات متوکل و خبر تخریب قبر سبط رسول خدا صلی الله علیه و آله بین مردم پیچید و قلب مسلمانان را جریحه دار کرد، و مردم بغداد نسازاهای خود را بر دیوار می نوشتند، و در شعرهایشان ناسزا می گفتند. متوکل نیز تمام اموال خزانه حرم مطهر امام حسین علیه السلام را به تاراج برد و آن را بین سربازانش تقسیم کرد و گفت: قبر نیازی به این اموال و خزانه ها ندارد (13) نقل شده است که: هنگامیکه قبر مطهر را زیر آب بردند، آب پس از چهل روز خشک شد و اثری از قبر به جای نگذاشت، مرد بادیه نشینی از بنی اسد انجا امد و وجب به وجب آنجا را بو کشید تا قبر مطهر امام حسین علیه السلام را پیدا کرد، خود را روی آن افکند و گریست و گفت: پدر و مادرم به فدایت چه خوشبوست بدن و تربت پاک و مطهرت، سپس گریست و سرود:                                                  أرادوا ليخفوا قبره عن وليه       فطيب تراب القبر دل على القبر(14) (خواستند اثر قبر را از دیدگان محو کنند ولی تربت پاک و خوشبویش دلیل موضع قبر شد) ناگفته نماند آنچه در مورد قبر مطهر امام حسین علیه السلام رخ داد، در مورد قبر مطهر حضرت ابالفضل عباس علیه السلام نیز به وقوع پیوست. - در سال 269هـ.ق عتبات مقدس کربلا مورد هجوم و سرقت از طرف ضبة اسدی قرار گرفت. مورخان گفته اند: ضبة فرماندار شهر عین التمر بود و به کربلا حمله کرد و آنجا را مورد سرقت قرار داد و ساکنینش را اسیر کرده به قلعه عین التمر برد، پس عضد الدولة به همراه سپاهیانش به عین التمر حمله کردند و مدتی قلعه را محاصره کردند، و ضبة زمانی با خبر شد که قلعه در محاصره بود، به فکر فرار و نجات خود و اسبش افتاد و خو را از بالای دیوار قلعه به بیرون پرت کرد، اسبش مرد و خود سالم ماند و فرار کرد، عضد الدولة قلعه را فتح کرد و سربازان را اسیر کرد و اهالی کربلا را به شهر خود بازگرداند.(15).   پاورقی ها ------------- 1- دائرة المعارف حسینی. تاریخ المراقد. ج1/آیة الله شیخ محمد صادق کرباسی: ص269. 2- تاریخ کربلا و حائر حسینی/ دکتر عبدالجواد فرزند علی کلیدار:ص203. 3- دراسات حول کربلا و دورها الخضاری:628. 4- بحار الانوار: مجلسی397/45 ح5- 395/45/ح3. 5- مجالی اللطف:2/26. 6- بحار الانوار: مجلسی/ 397/45/ح5- 395/45/ح3. 7- تاریخ کربلا و حائر حسینی/ دکتر عبدالجواد فرزند علی کلیدار:ص209. 8- تاریخ الحرکة العلمیة فی کربلا/ نورالدین بن محمد شاهرودی:16. 9- مقاتل الطالبین: علی بن جسین اصفهانی:479. 10- بحارالانوار: ممجلسی: 45/397/ح5. 11- تاریخ کربلا و حائر حسینی/ دکتر عبدالجواد فرزند علی کلیدار:ص214. 12- بحار الانوار: مجلسی: 45/395/ح4. 13- تاریخ کربلا و حائر حسینی/ دکتر عبدالجواد فرزند علی کلیدار:ص163. 14- ترجمه ریجانة الرسول برگرفته از تاریخ دمشق ابن عساکر:275. 15- الکامل: ابن اثیر/ ج7:ص153.  

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 14:18 |
پایگاه هوایی تبریز، روز عید قربان، ساعتی مانده به ظهر

مرد از چند شب پیش تقریبا نخوابیده بود. كارهای زیادی داشت كه باید انجام میداد. به زن قول داده بود تا عید قربان خودش رابه حج می رساند . فرصت كمی مانده بود.فقط تا چند ساعت دیكر خورشید در وسط آسمان بود.سه روز مداوم پرواز كرده بود. یك وعده غذایی كامل هم نخورده بود. همه می دیدند مه این مدر كمی عجیب از روزهای دیگر هم غیر عادی تر است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 10:34 |

 

آیا دیدن موی زن نامحرم گناه است ؟؟

 آیا دیدن موی زن نامحرم گناه است اگر هست پس چرا رؤسا به کارمندان زن(بی حجاب) تذکر نمیدن چرا اجازه میدن من مرد مسلمان که کار اداری دارم و می رم داخل اداره چشمم به خانم بی حجاب بخوره چرا منو مجبور می کنید برای انجام کار اداری باخانم بی حجابی که مقنعه اش 5سانت رفته عقب به صرف اینکه این خانم کارمند آن ادارست و بناست کار اداری من را انجام دهد هم کلام بشم آیا اگر حضرت علی علیه السلام بود اجازه می داد کارمنداش با ین وضع پوشش بیان سر کار؟؟!!

مگریک تذکر چقدر هزینه برای شما برمی دارد ؟؟؟؟

آیا کارمندان و یترینهای جامعه نیستند یعنی نوع پوشش آنها الگو برای زنان و مردان آن جامعه نیست؟؟

مسئول محترم زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست زنگ بعد حساب دارید


ازطرف دانشجوی مسلمان


+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 5:33 |

بسمه تعالی

    بیانیه بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان لرستانبه مناسبت تخریب قبر حُجر بن عَدى

 بار ديگر فاجعه‌اى در جهان اسلام رخ داد و تروريست‌هاى تكفيرى به قبه و بارگاه صحابى بزرگ پيغمبر اكرم(صلی الله علیه و آله) و يار وفادار اميرمؤمنان على(علیه السلام)، حُجر بن عَدى آن مرد زاهد و عابد و شجاع كه در برابر طغيان‌گران زمان خود از بنى‌اميه قيام كرد و در نقطه‌اى نزديك دمشق به نام «مَرجِ العَذراء» به دست حاكمان بنى اميه شهيد و در همان جا به خاك سپرده شد، حمله كرده و بارگاه او را ويران كردند وحتى قبراورانيزنبش نمودند.

اين وحشيان آدم‌نما كه در تاريخ نمونه‌اى ندارند نه بر زندگان رحم مى‌كنند نه بر شهيدان به خاك خفته. و به يقين اگر قدرت پيدا كنند گنبد و بارگاه ملكوتى پيغمبر خدا(صلی الله علیه و آله) را نيز ويران خواهند كرد، همان‌گونه كه بارها تلويحاً يا تصريحاً گفته‌اند ولى از هجوم افكار عمومى مسلمانان وحشت دارند.
بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان لرستان جنايت بزرگ را شديدآ محكوم مى‌كنيم و هرگز  قشر دانشجویان بسیجی جامعه اسلامى مخصوصآ شيعيان جهان آن را فراموش نخواهند كرد و قطعآ اين جنايتكاران كوردل به سزاى اعمالشان به زودى خواهند رسيد..
و به حاميان آنها از دولتمردان تركيه و عربستان سعودى و قطر گرفته تا آمريكا و اسرائيل مى‌گوييم : «شرمتان باد از اين جنايات زشت و ضد بشرىِ كسانى كه شما از آنها حمايت مى‌كنيد كه با هيچ يك از معيارهاى انسانيت سازگار نيست.»

مى‌دانيم دشمنان اسلام و در رأس آنها آمريكا و اسرائيل مى‌خواهند با تشويق كردن اين جنايات، جنگ مذهبى و فرقه‌اى در ميان مسلمين ايجاد كنند ولى به يقين با بيدارى اسلامى هرگز موفق نخواهند شد. إن‌شاءالله

بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی بهزبستی استان لرستان

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:46 |
هنوز دو روز از اهانت به آرامگاه «حجر بن عدی» از یاران امام علی(ع) در دمشق نگذشته است که صدها تندروی تکفیری در «کرک» واقع در جنوب اردن مقام «جعفر بن ابی طالب» را به آتش کشیدند.
 
پنجشنبه گذشته، آرامگاه حجربن عدی کندی که به دست معاویه به شهادت رسید، به وسیله مزدوران و تروریست‌های سلفی سوریه نبش قبر شد. گروهک‌های تروریستی، ابتدا ضریح حجر بن عدی را در منطقه «عدرا» تخریب و سپس نبش قبر کردند.
 
 
بنابر این گزارش، جسد «حجر بن عدی» هنوز سالم بوده و تروریست‌ها، پیکر وی را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
 
 
آرامگاه جعفر بن ابی‌طالب معروف به جعفر طیار، در منطقه «المزار» در استان کرک واقع در جنوب اردن قرار دارد و برای فرقه اسماعیلی که یکی از فرقه‌های شیعی است، اهمیت خاصی دارد.
 
در حالی که تجاوزها و اهانت‌های پیاپی به مقدسات اسلامی و قبور اولیاء الله از سوی وهابی‌ها خشم جهان اسلام را برانگیخته است، مقامات اردن در قبال این اهانت به آرامگاه جعفر بن ابی طالب، سکوت کرده و رسانه‌های این کشور نیز از انتشار این خبر خودداری کرده‌اند.
راستی یادمون نره ومواظب معاویه هاوعمرعاص،یزیدهااین زمان(انگلیس ،آمریکا،اسرائیل و... ) باشیم که در این هاگیر واگیر هواسمون جای دیگه پرت نکنن وباخیال راحت کارشون رو انجام بدن مسلمان باید زیرک باشه !!!
 
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 7:7 |

 
آیا می دانید هزینه نگهداری   و...زندانیان ازکجا تامین می شود؟؟
آیا می دانید در بعضی از زندانها به جای تربیت زندانی، سارق،قاتل و.. حرفه ای تحویل جامعه می دهیم؟؟
آیا می دانید در بعضی از زندانها زندانیان فن وفوت های کارهای خود را به هم آموزش می دهند یعنی دانشگاه خلافکاران رادرزندان راه میندازندوپس ازخروج اززندان از آن استفاده می کنند؟
آیامی دانیدتمامی برنامه های تربیتی بدون توجه به منابع عظیم دینی امری عبث وبیهوده است !؟؟ 

هر چند قوانین و مقررات سخت گیرانه ای  درجامعه حاکم باشد در عین حال تخلف و ارتکاب جرم نیز وجود خواهد داشت.تنها باورهای دینی وقرآنی ضامن متقنی برای  بازدارندگی های درونی است و زمینه را برای رهایی افراد از کجرویها آماده می سازد.

قرآن آموزی در رأس برنامه های دینی قرار دارد.این کتاب الهی باایجاد بصیرت در همه امورزندگی ، انسان را ترغیب می کند که مراقب رفتارهای خویش باشد و خود را از لغزش ها و جرم ها  باز دارد.کسی که  با قرآن مأنوس می شود ، همواره بدان تمسک جسته وبدنبال خطا ولغزش نخواهدبود.

مجرمین در زندان باکسانی معاشرت دارند که مانندخودشان بزهکارند.لذا سالم سازی محیط زندان مقدمه تغییر رفتار زندانیان است وبا فرهنگ سازی اعتقادات دینی درجمع های آنها راه تکرار انحراف و جرائم مسدود می گردد.

مفاهیم قرآنی وجدان بیدارونظارت درونی را در زندانیان متبلور ساخته و احساس مسؤلیت آنها را در برابر رفتارهای مجرمانه افزایش می دهد.به زندگیشان نظم بخشیده و با ارزش های مثبت و جدید دین آشنا می سازد.

تمامی برنامه هاواقدامات  نظام اصلاح وتربیت بدون توجه به منابع عظیم دینی،کاری بی  نتیجه خواهد بود.تنهابا ترویج مبانی مذهب وایجاد مراقبتهای درونی می توان آمار جرائم راکاهش داده و فضای سالم برای بازپروری زندانیان بوجودآورد.

مذهب درمانی رانیازضروری امروزدرجامعه است وزندان اجتماع کوچکی در دل جامعه است واگر به تربیت مذهبی در زندان بپردازیم وزمینه گرایش زندانیان را به دین گرایی  بوجودآوریم دیگر نیازی به سایرابزارها ومکانیسم های غیرکارآمد وکنترل گرنخواهیم داشت.

مربیان وکارشناسان برای تعلیمات دینی وقرآنی از زندانیانی که الگوی موفق روانی واخلاقی هستند بهره گرفته،تاآنها بتوانند بازبان ورفتار خود باسایر مجرمین ارتباط مثبت برقرارسازند.

 همه برنامه های تربیتی بامحوریت دین ومذهب بصورتی منسجم  وهدفداردریک مسیرمشخص روبه گسترش است وبااین اصل می توان مسیرزندگی زندانیان راتغییر داد.

سلب آزادی ، فشار وتأثیرات بسیار منفی بر روح و روان زندانی می‌گذاردوبررسی ها نشان داده است  تنها گرایش به مذهب بعنوان نیرویی درونی هدایتگر آنها بوده و موجبات کاهش تألمات روحی  می گردد.

طی تحقیقات انجام شده روی تعدادی اززندانیان که در دارالقرآن زندان مرکزی حافظ قرآن گردیده اندنشان داده است که باایجاد گروههای مذهبی بحرانهای فردی واجتماعی خودراتاحدممکن کاهش داده اند.این تعداد آرامش بیشتری داشته  و از نظر روانی و شخصیتی متعادل ترمی باشند.نمونه بارزاثرگذاری این گروه ،زندانی بیسوادیست که موفق به حفظ دوجزء قرآن کریم شده است

طی آمارگرفته شده گسترش فعالیتهای قرآنی به روش جمعی وگردهمایی  آمار ورودی زندانیان نشان می دهد درماهها یامناسبتهای مذهبی وقوع بسیاری از جرائم  کاهش یافته واین حاکی از اثرات اعمال جمعی حتی در گروه‌ها وافراد غیرمذهبی مــی‌بــاشــد. ازاینرواینگونه فعالیتهای جمعی بعنوان  ابزاری سازنده و مثبت در کاهش بزهکاری حیاتی است.

***************

تداوم فعالیت‌های مذهبی و دینی در بازپروری زندانیان تاثیر بسزایی دارد.

برگزاری برنامه‌های مذهبی و برپایی دوره‌های آموزش قرآن کریم برای آماده شدن مددجویان در راستای ورود به جامعه کمک می‌کند و اجرای این قبیل برنامه‌ها با همکاری سایر مجموعه‌ها تا حد امکان بایددر ندامتگاه‌ها دنبال ‌شود.
 ازجمله فعالیتهای مذهبی که می توان در زندانها انجام داد 1-تشکیل ستاد اقامه نماز و هیئت محبان اهل بیت در راستای تغذیه دادن روح ‌و ‌روان مددجویان.

 2 روزانه نماز جماعت در همه زندان‌های استان برپا شود

3فراخوان برای شرکت درنماز صبح

4در همه ایام روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه مراسم ادعیه‌خوانی برپا شود

5 ودر ایام شهادت ائمه معصوم و ماه محرم نیز هیئت‌های عزاداری تشکیل شده و با مشارکت افراد زیرپوشش مراسم‌های سوگواری نیز راه‌اندازی ‌شود.

6برپایی کانون قرآن در همه زندان‌ها

7 آموزش قرآن کریم است که برای عملی شدن این موضوع

 8 تاسیس کانون قرآن در این اماکن با استفاده از اساتید مجرب و توانمند جلساتی برای آموزش روخوانی، روان‌‌خوانی، تجوید، صوت، لحن، تفسیر و مفاهیم برگزار شود.
همچنین متولیان امور برای تشویق زندانیان به انجام این کارها مرخصی نیز به آنها بدهند از این رو با اعمال این تخفیف و مرخصی افراد بیشتری برای شرکت در جلسات از خود علاقه نشان می‌دهند و با حضور یافتن در محضر اساتید برای ورود به جامعه آماده می‌شوند

9 برگزاری مسابقات مختلف با هدف علاقه‌مند کردن افراد به معارف دینی

کشور ما از یک ذخیره بی‌بدیل و بی‌مانند به نام اسلام بهره‌مند است از این رو باید در راستای آشنا کردن اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و  نوجوانان با معارف اسلامی گام برداشته شود چه‌بسا در این صورت نسل جدید به ندرت دچار کژروی شود.ترویج آموزه‌های قرآن، راهکاری مهم برای بازپروری زندانیان است.

فتحی دانشجویی کارشناسی اصلاح تربیت

 

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 10:43 |

بسم الله الرحمن الرحیم

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

بدین وسیله اقدام فجیح وهابیون تکفیری درهتک حرمت ونبش قبرجناب حجربن عدی صحابی جلیل القدر پیامبرویاران خاص امیرالمومنین علیه السلام را محکوم نموده ازامت اسلامی درخواست واکنش سریع داریم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 10:0 |
          

باحلواحلوادهن شیرین نمیشه  

ما این همه به دانشجویان می گیم دین می گه حجاب خوب است زن باید با پوشش کامل از خانه بیرون بیاید حضرت زهرا سلام الله را الگوی خود قرار بدیم دریغ از اینکه به این فکر باشیم که قیمت چادر چند است!!?

چندی پیش یکی از بچه ها که اسمش فاطمه بود روراضی کردیم که چادر بپوشه تصمیم گرفتیم روز زن به مناسبت تولد حضرت زهرا سلام الله برای ایشان طی جشنی چادر بخریم که بقیه دانشجویان ترغیب بشن چادر بخرن چند تا از دنشجویان را مامور خرید چادر کردم

شبش فاطمه برام پیام فرستاد من عاشق چادرم وخوشحالم قراره چادری بشم

فرداش که بچه هارو دیدم گفتم چادر خریدید گفتن خانم شما چادرتون رو براتون هدیه میارن نمی دونید که چادر قیمتش به حدی زیاد است که ما دانشجویان قدرت خرید آن را نداریم گفت اینی که سر شماست کمه کم 80 هزارتومان است.

زهراگفت بخاطر اینکه چادرش سرش قرمز شده وقدرت خرید چادر نداره قراره چادررشو از سرش دربیاره که مسخرش نکنند بهش نگن وضع مالیشون بد است وبا چادر قر مزمیاددانشگاه با یکی از مسولین که در این زمینه حجاب عفاف وهمایش و..فعالیت میکنه با تلفن صحبت کردم وماجرای چادری شدن دوستم رو براش تعریف کردم و گفتم که قدرت خرید نداره ودانشجوی بیکاری است که قدرت خرید چادر ندارد مسوول اداره بخاطر اینکه کارمند است وماهیانه حقوق ثابتشو می گیره درد بی پولی نکشیده هر وقت هر چه خواسته خریده بهم گفت اینا خودشون نمی خوان چادر بپوشن مثلا ازش بپرس شلوار لی که پاشه چند خریده منم به اون مسول گفتم اولا شما اون رو نمی بینید چون پشت خط تلفن هستید دوماًشلوارش پارچه ای است...

ای کاش مسولین این همه همایش سخنرانی در مورد چادر حجاب و... می ذارن یک سری تمهیدات بیندیشن که در کنارش اگه کسی خواست روش خانم حضرت زهرا سلام الله در پیش بگیره بی پولی مانع اون نشه یا دانشگاه ها یارانه ای را برای خرید چادر برای دانشجوها قرار بدهند

رضا شاه اگر میدونست که با گرون کردن چادر راحت می تونه چادر از سر زنها دربیاره دیگه مجبور نبود امثال وطن پرست (فیلم کلاه پهلوی که امین حیایی نقشش آن را بازی میکند)وآژانهاشو(منظور مامورهاکه چادر را ازسرزن ها درمی آوردن)زیاد کنه

 

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 12:23 |
ثبت نام دوره طلیعه حکمت 92 تمدیدشد.
آخرین مهلت ثبت نام تا 20/2/92  می باشد.تاریخ برگزاری پیش آزمون (مرحله دوم)از کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) 25 اردیبهشت می باشد.
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:44 |

سلام برمهدی عج الله

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 1:15 |

شفقنا - گاردین گزارش داد که روز سه شنبه گذشته حساب کاربری آسوشیتد پرس و انتشار خبر دروغین ترور اوباما یک شوک ناگهانی و بزرگ به وال استریت وارد کرد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از گاردین، هکر در خبرخود مدعی شده بود دو انفجار کاح سفید را لرزانده و اوباما مجروح شده است.

در همین ارتباط تی آر تی نیز در این باره گزارش داد که هک شدن حساب کاربری خبرگزاری امریکائی آسوشیتدپرس در توییتر و انتشار خبر دروغینی از این حساب، با واکنش شدید رسانه های گروهی جهان رو در رو ماند.

به رغم اینکه دروغ بودن خبر، در کوتاه ترین زمان مشخص شد، ولی حادثه به کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس امریکا منجر گردیدو در نتیجه بورس امریکا به سرعت سقوط کرد و ظرف ۳ دقیقه ۱۳٦ میلیارد دلار خسارت وارد شد.

بدنبال آن کریستین پانتازی سردبیر پربیننده ترین سایت خبری رومانی، ادعا کرد که هکر را باید در میان خودمان جستجو بکنیم.

پانتازی گفت "هکرهای اسوشیتد پرس احتمالا جزو کارکنان این خبرگزاری که از پسورد حساب توییتر با خبر بودند، هستند.

پانتازی ادعا میکند که هیچکدام از سایت های اینترنتی صد در صد قابل اطمینان نیستند.

در صورت مواجه شدن با یک چنین وضعی چه باید کرد؟

کارشناسان رسانه های اجتماعی توصیه میکنند که در یک چنین حالتی، حادثه را فورا با افکارعمومی در میان بگذارید.

پسوردها نباید از طریق ایمیل و یا پیامک به دیگران ارسال بشود.

در صورت جدائی هر یک از کارکنان از محل کار، بلافاصله باید پسورد تغییر داده شود. درهر شرایطی پسورد باید در محیطی امن محفوظ نگاه داشته بشود. شبکه امنیتی بین کامپیوتر ها نیز باید در بالاترین حد ممکن باشد .

در آخر به دولت مردان آمریکایی این پیغام رومی دیم دست بالادست زیاده

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 23:33 |
چهارشنبه ۱۱/۲/۹۲به مناسبت میلاد سرورزنان دوعالم اردوی یک روزه آبشارنوژیان توسط واحد بسیج دانشجویی مرکز بهزیستی تدارک دیده شده از کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در این اردوی یک روزه خواهشمندیم به دفتر بسیج مراجعه کنند
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 23:27 |
قسمتی از متن کلیپ صوتی ( استاد دانشمند ) : قدیمی اما تاثیر گذار


مردان : حضرت محمد (ص) فرمود : مردایی رو دیدم که از دهانشون آتش می بارید ملائکه اون

 آتیشایی رو که ار دهانشون خارج میشد جمع میکردن دوباره رو سرش می ریختن . گفتم این مردا چه

کردند ؟ گفتن : اینا اهل متلک انداختن بودن به زنای مردم ....


زنان : زنی رو دیدم که گوشت بدنش رو میخورد و آتش از بدن او زبانه میکشید . پرسیدم علتش چیه ؟

گفتن بدنشو برای نامحرم زینت میداد...
آدرس شنیدن سخنرانیhttp://omidzamani18.blogfa.com/post/102
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 16:17 |
روز تکریم مادران وهمسران شهدا
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 9:32 |

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 2:1 |
امیرالمومنین یه روز شیطونو دید ، دید تیر داره کمون داره . گفت چیکار می کنی شیطون ؟ گفت من تیر

میزنم شکار میکنم . کیا رو شکار میکنی ؟ گفت شیعه های تو رو . گفت بدترین تیرتو به کجا میزنی ؟

گفت من یه تیر دارم انقدر میزنم تا بخوره . گفت به کجا میزنی ؟ گفت به چشم میزنم . اولش شیعه هاتو

چشم چرون میکنم بعد بی نمازشون میکنم ؛ اول چشم چرونشون میکنم بعد عرق خورشون میکنم اول

چشم چرونشون میکنم بعد ....

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 15:48 |
+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 6:56 |
یکی از دانشجویان من رو خیلی مشغول خود کرده بود چرا اون با اون حساسیت نمازشوباید سروقت می خوند اون همه کارای دینی وبه قول خودش خدایی شو با حساسیت انجام می دادازش پرسیدم چه چیزی باعث شده که با اینکه زور بالا سرت نیست کارای عبادیتوسروقت  واینگونه عاشقانه انجام بدی اون گفت داستان برمی گرده به شعری که یه نفر برای خدا این شعرخوند اون روز که من این مطلب از اینترنت خوندم زندگی من تغییرکرد

 

+ نوشته شده توسط سلام بر مهدی عجل الله در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 1:0 |

وبلاگ اسکین